Isı ve Güneş Kontrol Kaplamalı Cam

Özgür Cam, İşlenmiş Camlar, Mimari Camlar, Trakya Şişe Cam, Duracam,Durasolar, flotal, Gürültü Kontrol Camları, Aura Reflekta, Klasik Buzlu Cam, Telli Buzlu Cam,

TRC ECOSOL
Isı ve güneş kontrol kaplamalı cam

*TRC Ecosol Trakya Cam´ın Solar Low-E kaplamalı ısı ve güneş kontrol camının markasıdır.
*TRC Ecosol, düzcam üzerine hat dışı kaplama teknolojisiyle (vakum ortamında elektron saçılma yöntemi) ince bir metal/metaloksit tabakanın uygulanmasıyla elde edilir.
*Isı kayıplarını azaltarak kışın yakıt giderlerinden, güneş ısısı geçişini azaltarak yazın da klima masraflarından tasarruf sağlar.
*Isı ve güneş kontrolü sağlarken şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.
*Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın sıcak olmasını önler.
*UV ışınlarının iç mekana girişini azaltarak eşyaların daha uzun süre doğal renklerini korumasını sağlar.
*Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir.
*TRC Ecosol’ün mutlaka çiftcam bünyesinde ve kaplamalı yüzey içe (2. yüzey) gelecek şekilde kullanılması gerekmektedir.
*TRC Ecosol ile yapılan çiftcam üniteleri;
-ısı kayıplarını
-tek cama göre %77,
-standart çiftcama göre %50 azaltarak,yakıt giderlerinden,
-güneş ısısını standart çiftcama göre %40 azaltarak soğutma masraflarından tasarruf sağlar.
*Temperleme, kısmi temperleme, laminasyon  ve emaye baskı işlemleri kaplama prosesinden önce yapılmalıdır.
*Trakya Cam´ın kendi tesislerinde ve Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen  Isıcam  Yetkili Üreticileri´nin (İYÜ) tesislerinde TRC Ecosol cam kullanılarak üretilen çiftcam üniteleri,  Isıcam Konfor® markasıyla pazara sunulmaktadır.                                                                   
*Isı ve güneş kontrol kaplaması, proje bazında çeşitli kalınlıklardaki temperli veya yarı temperli özel ebatlı renksiz camlar üzerine de yapılmaktadır.

İşleme ve Uygulama
*TRC Ecosol´un taşınması, depolanması, kesilmesi, ve yıkanması özel dikkat gerektirmektedir.
*İnsan teri ve yağı kaplamalı camların kaplama yüzeyini kolayca bozduğundan, kaplamalı camlar kullanılırken mutlaka yağ ve teri geçirmeyen temiz eldivenler giyilmelidir. Eldivensiz hiçbir şekilde camlar ellenmemelidir. Kirlenen ve yağlanan eldivenlerin hemen değiştirilmesi gerekir. Terden ıslanan eldivenler yıkanıp kurutularak tekrar kullanılabilir.
*Kaplamalı camların kesilmesinde kaplamasız yüzeylerin masaya yatırılmış olmasına dikkat edilmeli, kesme daima kaplamalı yüzden yapılmalıdır. Camlar masaya yatırılırken kaplamalı yüzeyden vantuz ile tutulmamalıdır. TRC Ecosol ürününde elle kesim yapılması tavsiye edilmez. Makine ile kesimde kesinlikle uçucu yağ kullanılmalıdır.
*TRC Ecosol ile yapılan Isıcam Konfor´larda, kaplamalı camın çevresi boyunca kenardan 10 mm içeriye kadar olan  bölgedeki kaplama tamamen sıyrılmalıdır.
*TRC Ecosol, yumuşak fırça kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkamada iletkenliği 30 µs/cm´i geçmeyen arıtılmış (demineralize) su kullanılmalıdır.
*Kesilmiş olan TRC Ecosol camlar en geç 1 gün içinde Isıcam®  haline getirilmelidir.
*Isıcam Konfor, TRC Ecosol´ün kaplanmış yüzü ünite içinde (2.yüz) kalacak şekilde üretilmelidir.
*Hat dışı kaplama teknolojisi ile üretilen TRC Ecosol, aşağıdaki stoklama şartları yerine getirildiğinde, 6 ay süre ile stoklanabilmektedir.
- TRC Ecosol paketlerinin taşıma sonrası fabrika ortam sıcaklığına ulaşmadan açılmamasına dikkat edilmelidir. (Fabrika ortam sıcaklığına erişmemiş paketlerin açılması, plakalar arasındaki rutubetin yoğuşmasına ve kaplamayı bozmasına neden olabilir).
-Eğer paketin ön ve arka camlarının dış yüzeyinde yoğuşma tespit edilirse, paketin kenarlarındaki bantlar açılırken yoğuşma sonucu oluşan suyun paket içine girmesini engellemek için bu su uzaklaştırılmalı ve bu camlar silinerek kurutulmalıdır. Daha sonra paket açılmalıdır.
-Plakalar kesilme aşamasına gelinceye kadar, cam paketlerinin veya istiflerinin üzerindeki ambalaj malzemeleri sökülmemelidir.
-Fabrika ortam sıcaklığı 15°C´nin altına düşmemelidir ve kapıların yakınında stoklamadan kaçınılmalıdır.
-Fabrika, işletme ve taşıma alanları korrozif dumanlardan arınmış olmalıdır. (Hidroklorik asit v.b. maddelerin aynı yerde depolanmamasına özellikle dikkat edilmelidir).
-TRC Ecosol ürününün kenarlarındaki  koruyucu bant çıkarıldıktan sonra, cam üzerindeki nem tutucu madde hiçbir artığı kalmayacak şekilde alınmalıdır. Plakaların üzerinde nem tutucu madde artıkları kalacak olursa, taşıma, kesme, işleme sırasında cam plakaların arasına kaçar ve camın çizilmesine neden olurlar. Koruyucu bantından dolayı kaplamasız yüzeyde oluşabilecek izler camsil veya etil alkol ile temizlenebilir.
-TRC Ecosol ürününde; açılmış istif ve paketler nem tutucu paket konularak yeniden  koruyucu bant ile kapatılmalıdır. Kapatmadan önce nem alıcı paketlerden biri açılarak nem alıcının rengi kontrol edilmeli, nem alıcının rengi maviden pembeye dönüşmüşse nem alıcı yenisi ile değiştirilmelidir.

Kalite
Isı ve güneş kontrol kaplamalı cam TRC Ecosol, "TS EN 1096 Cam- Yapılarda Kullanılan- Kaplamalı Cam" standardına uygun olarak üretilmektedir.