Isı Kontrol Kaplamalı Cam

Özgür Cam, İşlenmiş Camlar, Mimari Camlar, Trakya Şişe Cam, Duracam,Durasolar, flotal, Gürültü Kontrol Camları, Aura Reflekta, Klasik Buzlu Cam, Telli Buzlu Cam,

TRC ECOTHERM
Isı kontrol kaplamalı cam

*TRC Ecotherm, Trakya Cam´ın Low-E kaplamalı ısı kontrol camının markasıdır.
*Düzcam üzerine hat dışı kaplama teknolojisiyle (vakum ortamında elektron saçılma yöntemi) ince bir metal/metal oksit tabakanın uygulanmasıyla elde edilir.
*Trakya Cam tarafından hat dışı kaplama teknolojisi ile (vakum ortamında elektron saçılma yöntemi) üretilir.
*Renksiz düzcama en yakın görüntüdedir. Gün ışığını engellemez.
*Low-E kaplamalı cam,
*Bina içinden bina dışına ısı geçişini azaltarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlar.
*Pencere önlerinde kışın soğuk bölge oluşumunu engeller.
*UV ışınlarının iç mekana girişini azaltarak eşyaların daha uzun süre doğal renklerini korumasını sağlar.
*Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir.
*TRC Ecotherm’in mutlaka çiftcam bünyesinde ve kaplamalı yüzey içe (2. veya 3. yüzey) gelecek şekilde kullanılması gerekmektedir.
*TRC Ecotherm ile yapılan çiftcam üniteleri ısı kayıplarını tek cama göre %77, standart çiftcama göre %50 azaltarak, yakıt giderlerinden tasarruf sağlar.
*Temperleme, kısmi temperleme, laminasyon  ve emaye baskı işlemleri kaplama prosesinden önce yapılmalıdır.
*Çiftcam bünyesinde renksiz düzcam, güneş kontrol camları, temperli veya lamine camlar ile birlikte kullanılabilir.
*Trakya Cam´ın kendi tesislerinde ve Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen  Isıcam  Yetkili Üreticileri´nin (İYÜ) tesislerinde TRC Ecotherm kullanılarak üretilen çiftcam üniteleri, Isıcam Sinerji® markasıyla pazara sunulmaktadır.

İşleme ve Uygulama
*Isı kontrol (Low-E) kaplamalı cam TRC Ecotherm´in taşınması, depolanması, kesilmesi, ve yıkanması özel dikkat gerektirmektedir.
*İnsan teri ve yağı kaplamalı camların kaplama yüzeyini kolayca bozduğundan, kaplamalı camlar kullanılırken mutlaka yağ ve teri geçirmeyen temiz eldivenler giyilmelidir. Eldivensiz hiçbir şekilde camlar ellenmemelidir. *Kirlenen ve yağlanan eldivenlerin hemen değiştirilmesi gerekir. Terden ıslanan eldivenler yıkanıp kurutularak tekrar kullanılabilir.
*Kaplamalı camların lmesinde kaplamasız yüzeylerin masaya yatırılmış olmasına dikkat edilmeli, kesme daima kaplamalı yüzden yapılmalıdır. Camlar masaya yatırılırken kaplamalı yüzeyden vantuz ile tutulmamalıdır. TRC *Ecotherm ürününde elle kesim yapılması tavsiye edilmez. Makina ile kesimde kesinlikle uçucu yağ kullanılmalıdır.
*TRC Ecotherm ile yapılan Isıcam®´larda, kaplamalı camın çevresi boyunca kenardan 10 mm içeriye kadar olan  bölgedeki kaplama tamamensıyrılmalıdır.
*TRC Ecotherm, yumuşak fırça kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkamada iletkenliği 30 µs/cm´i geçmeyen arıtılmış (demineralize) su kullanılmalıdır.
*Kesilmiş olan TRC Ecotherm camlar açıkta bırakılmamalı ve en geç 1 gün içinde Isıcam®  haline getirilmelidir.
*Isıcam Sinerji®, TRC Ecotherm´in kaplanmış yüzü ünite içinde (2.yüz) kalacak şekilde üretilmelidir.
*Hat dışı kaplama teknolojisi ile üretilen TRC Ecotherm, aşağıdaki stoklama şartları yerine getirildiğinde, 6 ay süre ile stoklanabilmektedir.
*TRC Ecotherm paketlerinin taşıma sonrası fabrika ortam sıcaklığına ulaşmadan açılmamasına dikkat edilmelidir. (Fabrika ortam sıcaklığına erişmemiş paketlerin açılması, plakalar arasındaki rutubetin yoğuşmasına ve kaplamayı bozmasına neden olabilir).
*Eğer paketin ön ve arka camlarının dış yüzeyinde yoğuşma tespit edilirse, paketin kenarlarındaki bantlar açılırken yoğuşma sonucu oluşan suyun paket içine girmesini engellemek için bu su uzaklaştırılmalı ve bu camlar silinerek kurutulmalıdır. Daha sonra paket açılmalıdır.
*Plakalar kesilme aşamasına gelinceye kadar, cam paketlerinin veya istiflerinin üzerindeki ambalaj malzemeleri sökülmemelidir.
*Fabrika ortam sıcaklığı 15°C´nin altına düşmemelidir ve kapıların yakınında stoklamadan kaçınılmalıdır.
*Fabrika, işletme ve taşıma alanları korrozif dumanlardan arınmış olmalıdır. (Hidroklorik asit v.b. maddelerin aynı yerde depolanmamasına özellikle dikkat edilmelidir).
*TRC Ecotherm ürününün kenarlarındaki koruyucu bant çıkarıldıktan sonra, cam üzerindeki nem tutucu madde hiçbir artığı kalmayacak şekilde alınmalıdır. Plakaların üzerinde nem tutucu madde artıkları kalacak olursa, bu artıklar taşıma, kesme, işleme sırasında cam plakaların arasına kaçar ve camın çizilmesine neden olurlar. Koruyucu bantından dolayı kaplamasız yüzeyde oluşabilecek izler camsil veya etil alkol ile temizlenebilir.
*TRC Ecotherm ürününde; açılmış istif ve paketler nem tutucu paket konularak yeniden koruyucu bant ile kapatılmalıdır. Kapatmadan önce nem alıcı paketlerden biri açılarak nem alıcının rengi kontrol edilmeli, nem alıcının rengi maviden pembeye dönüşmüşse nem alıcı yenisi ile değiştirilmelidir.

Kalite
Isı kontrol kaplamalı cam TRC Ecotherm, "TS EN 1096 Cam- Yapılarda Kullanılan- Kaplamalı Cam" standardına uygun olarak üretilmektedir.