Güneş Enerjisi Sistemleri

Özgür Cam, İşlenmiş Camlar, Mimari Camlar, Trakya Şişe Cam, Duracam,Durasolar, flotal, Gürültü Kontrol Camları, Aura Reflekta, Klasik Buzlu Cam, Telli Buzlu Cam,

Güneş enerjisi sistemleri, güneş enerjisini sıcak suya veya elektriğe dönüştürmektedir.
Sıcak su üreten güneş kolektörleri ve elektrik üreten güneş pilleri (fotovoltaik) sistemlerinde, normal demirli, temperli düzcam ve normal demirli ve düşük demirli temperli buzlu camlar kullanılmaktadır.
Cam, güneş enerjisi sistemlerinin en üst tabakasını oluşturmaktadır. Camın ışık ve ısı geçirgenliği performansları, güneş enerjisi sistemlerinin verimliliğini doğrudan etkilemektedir.
Sistemlerin uygulanacağı coğrafi bölgeye göre kullanılan cam tipi değişiklik gösterebilmektedir. Sistemlerin verimini arttırmak için yüksek performanslı camlar kullanılması önerilmektedir.
Dış etkenlere maruz kalan güneş enerjisi sistemlerinde camın dayanıklılığını arttırmak ve ısıl gerilimlere karşı direncini arttırmak için temperli cam kullanılması gereklidir.
Güneş enerjisi sistemleri camları TS EN 12150-1/T1 nolu cam yapılarda kullanılan ısıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı standardına göre üretilmektedir.

DURASOLAR® F
    * Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan normal demirli temperli düzcamdır.
    * Güneş ışığı ve ısı geçirgenlik oranları düşük demirli, yüksek performanslı  cama kıyasla daha düşük olmasına rağmen hava koşullarının elverişli olduğu bazı pazarlarda Durasolar® F tercih edilmektedir.

İşleme ve Uygulama
Durasolar® F temperleme işlemi öncesinde kesim, marka baskı, çapak alma gibi işlemlerden geçmektedir.

DURASOLAR® P
    * Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan normal demirli, temperli buzlu camlardır.
    * Desenlerin derinliği ve dokusu buzlu camın ışık ve görüntü geçirgenliğinde etkin rol oynar.
    * Güneş ışığı ve ısı geçirgenlik oranları düşük demirli, yüksek performanslı camlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen hava koşullarının elverişli olduğu bazı pazarlarda Durasolar® P tercih edilmektedir.

İşleme ve Uygulama
Durasolar® P temperleme işlemi öncesinde kesim, marka baskı, çapak alma gibi işlemlerden geçmektedir.

DURASOLAR® P+
    *Güneş enerjisinden sıcak su üreten güneş kolektörleri ve elektrik üreten güneş pilleri sistemlerinde kullanılan düşük demirli, yüksek performanslı, temperli buzlu camlardır.
    * Demir oksit oranı daha düşük olan Durasolar® P+ camların, ışık ve ısı geçirgenliği normal demirli cama göre daha yüksektir.
    * Cam, güneş enerjisi sistemlerini çevre koşullarından koruyan; ısı ve ışık kaybını azaltan en üst yüzeydir. Durasolar® P+ camlar, güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlamaktadır.
    * Durasolar® P+ camlar, İsviçre´de bulunan SPF Solartechnik Prüfung Forschung - Güneş Enerjisi Teknolojileri Enstitüsünde test edilmektedir.

İşleme ve Uygulama
    * Durasolar® P+ temperleme işlemi öncesinde kesim, marka baskı, çapak alma gibi işlemlerden geçmektedir.